PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH KELAS 6 TAHUN AJARAN 2022-2023

DIposkan Oleh Admin SD Negeri 2 Sopet, 10/04/2023

Pelaksanaan ujian Sekolah kelas 6 dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 selama 6 hari,